fbpx

Stress, udbrændthed & balance

IMG_7622

Stress, udbrændthed & balance

Hvad er stress

Definition fra Netdoktor:  “Stress defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende”.

Stress og udbrændthed er i dag en af de største årsager til sygemeldinger fra jobbet og koster dyrt på alle parametre. Antallet af stressramte stiger og stiger og presset er større end aldring før. 

Det er vigtigt at understrege, at kortvarig stress er  en livsnødvendighed, som en del af vores overlevelsesmekanisme, der gør os i stand til at reagere på potentielle trusler og farer omkring os. Det er en urgammel mekanisme, der går i gang når vi føler os truede eller i fare. Vi kan reagere med at kæmpe, fryse eller flygte alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. I urtiden  var det et rovdyr man skulle udgå, men i dag ser rovdyret lidt anderledes ud. “Rovdyret” kan være enten chefen, økonomien, jobbet, familien, livskriser, traumer fra fortiden, men også vores egen forestilling om hvordan vi er og bør i verden. En konstant hunger efter mere af materiel karakter, giver en følelse af at være adskilt, lide afsavn og mangel. Materiel status og sociale medier er tillige med til at opretholde et pres på følelsen af, at “være noget”. Alt i alt er der antageligt flere stressfaktorer  tilsammen  der påvirker os og presser os. 

Ofte opdager man først stresstilstanden når bægret er flydt over og man “ligger ned”. Omgivelserne opdager det ofte først, men det kan være svært selv at erkende situationen. Grundene til manglende erkendelse er mange: Frygt for fremtiden, hvad med jobbet, familien, hvad vil omgivelserne ikke sige, osv.

I mine øjne er en af de fundamentale og største årsager til forsinket erkendelse, frygten for det ukendte. Angsten for at virke svag og sårbar og ikke have styr på sit liv. Men sandheden er den at påvirkningerne udefra er enorme og vi har stort set aldrig ro. Nyhedsstrømmen i medierne er af negativ karakter, der skaber uro, frygt, separationsangst og sætter skub i urinstinkterne om at vi skal beskytte os mod udefrakommende trusler. Stresshormonerne pumper derudaf og overlevelsesknappen er tændt og levner ikke mange chancer for at lytte til signalerne og de pårørendes bekymrende ord og advarsler. 

 

Forebyggelse af stress

Hvad skal der så til for at vi kan holde stress nede og forebygge det? 

Først skal det tages meget seriøst, dernæst skal man kende symptomerne. Men det er endnu vigtigere at man tager sig selv alvorligt og tager ansvaret for egen sundhed og trivsel mentalt og fysisk.

Og for at du kan hjælpe dig selv, er du nødt til at vide, at den største styrke ligger i at kende dig selv, dine grænser, din sårbarhed og din styrke. Du må kende din inderste kerne og kerneværdier. Og her taler jeg ikke af materiel karakter, men hvad der virkelig er vigtigt for dig hvis det virkelig galte. 

Noget andet der er vigtigt er, at kunne sige nej til andre, til opgaver og arrangementer du ikke har tid til eller kan overskue. At sige nej til nyheder og negative vibes,  det er et JA til dig selv! 

Der er i dag enormt mange årsager som får kroppen til at reagere, følelser, tanker, påvirkninger fra omgivelserne. Fortidens betingninger og fortællinger, som har negativ karakter har det med at hænge bedst fast, og er som man fortæller sig selv og som fastlåser en. Jo flere påvirkende faktorer jo større sandsynlighed er der for at få en stressbelastning.

Hvis man nysgerrigt lytter til de psykiske og fysiske reaktioner vores krop og sind viser, som en kommunikation med en selv, så kan man forebygge og fremme sundhed ved at lære signalerne at kende og navigere efter dem. 

Mange er i dag opvokset med en fortælling om at krop, sind, følelser og ånd er adskilte og ikke har noget med hinanden at gøre. Men jeg er af modsatte overbevisning. I østen har de kendt til denne visdom i årtusinder og lever stadig efter dette princip.

Ved ikke at vedkende os dette, frarøver vi os selv store muligheder for at udleve og (gen)finde vores iboende potentialer i livet. Vi frarøver os selv muligheden for balance, livglæde og øget livsenergi.  

At tro på at krop, sind, følelser og ånd ikke har en tæt symbiose, svare til at man ikke tror på at hjertet samarbejder med resten af kroppen. 

Hvordan hænger symbiosen mellem krop, sind, følelser og ånd sammen?

Kroppen er vores fysiske tempel. Den huser alle de vitale organer, nervesystemet, hormonsystemet, blodet, lymfesystemet, immunsystemet, musklerne, knoglerne osv.

I kroppen foregår der en konstant kommunikation mellem alle ovenstående dele. En sådan kommunikation foregår via nervesystemet, hormonsystemet og sanserne, tankerne og følelserne i én fælles “samtale”. F.eks. giver nervesystemet musklerne besked på, at bevæge sig og reagerer på stimuli udefra eller fra en tanke om at vi vil bevæge os i en given retning.

Hormon-systemet giver beskeder om hvilke hormoner der skal reguleres, frigives eller tilbageholdes ud fra et givent behov i kroppen. (f.eks. stresshormoner) Et andet eksempel er hormonsystemet, der arbejder tæt sammen med nervesystemet om bl.a. fordøjelsen i forhold til udskillelse af fordøjelsesenzymer. På lignende vis arbejder systemerne tæt sammen i alle aspekter af vores liv. Det reagere på de situationer vi står i og forsøger altid for at opretholde  balance og beskyttelse mod trusler og farer udefra.

Kroppens optimale tilstand kaldes for homøostase, der betyder balance. Sind, følelser hænger uløseligt sammen med den fysiske krop, selv om de ikke kan findes på en scanning. Sindet rummer tankerne og  tankerne udløser følelserne og vice versa. Følelserne er kommunikation fra ånden, som er det højere selv, vores kerne af grundværdier vi indeholder og sæde for den ægte, dybe personlighed. Følelserne er åndens sprog og kan hjælpe os til at navigere på vores vej i livet og udeleve det dybe og sande potentiale vi alle besidder.

Når tankernes kvalitet er ringe, negative, tunge og destruktive, giver det den samme genklang i følelserne rum. Følelser som at være trist, ked af det, mindreværdsfølelser, vrede, afmagt, depression og frygt osv. Disse følelser giver igen signal til kroppen om, at frigive matchende hormoner af samme kvalitet i kroppen, dvs. stresshormoner. Adrenalin starter og kortisol tager over og de gode hormoner mindskes.

Negative tanker og følelser giver ugunstige forhold i kroppen, grundet langvarig opretholdelse af stresshormoner. Cellerne i kroppen udvikler sig til at blive mindre stærke og modstandsdygtige. Kroppens styrke og modstandskraft mindskes. Forskning viser at en celles kvalitet bliver ligesom det miljø den befinder sig i. Ergo vil en stresset krop, producere stressede celler og give ubalancer, fysiske symptomer og sygdomme kan opstå. Celler har en livscyklus på ca. 21 dage, så at genskabe en sund og balanceret krop, kan tage en god rum tid alt efter hvor længe og hvor kraftig en stressreaktion kroppen har befundet sig i.

Den næring man tilbyder kroppen, har endvidere også en stor betydning for opbygningen af cellerne. Har kroppen de rette byggesten kan en  produktion af sunde og stærke celler finde sted og skabe et optimale forhold og miljø i kroppen.

Er kroppen i optimal tilsand kaldes dette for “homøostase”, som betyder “balance”. Kontinuerlig homøostase er ikke muligt, da livet byder på op/nedture. Men lærer man signalerne fra krop og sind at kende, ved man hvornår der skal justeres og navigeres og man kan hurtigere komme på rette kurs igen. 

Jeg arbejder med et begreb som jeg kalder “Holistisk Homøostase”. Begrebet betyder at krop, sind og ånd er i samklang, resonans eller balance om man vil.  

Krop ~ Sanser

Sind ~ Tanker

Ånd ~ Følelser

Holistisk Homøostase

Er sindet glad, er kroppen glad, er kroppen glad, er sindet glad, er sindet glad er ånden lykkelig

Der er håb for Holistisk Homøostase

JA!- det er der. Jeg er et levende eksempel herpå. Jeg har selv måtte finde vejen ud af stress og ind i balancen. Det har ikke været nok at være sygemeldt, skifte job, lave mere struktur, gå lange ture i skoven osv. 

Det er muligt at “omkode” nervesystemet til at skabe nye neurologiske netværk og holdbare vaner. Det er muligt at skabe en stressfri fremtid og lade fortid være fortid. Fortiden skal ikke være en betingning af fremtiden. Man må skabe nye muligheder og det gøres ved at se tingene fra en helt ny vinkel. De løsninger og redskaber du før har brugt eller bruger virker ikke, hvis du befinder dig i den samme tilstand som du forsøger at komme væk fra. 

Det var først da jeg “omfavnede” mig selv og skabte Holistisk Homøostase at jeg kunne skabe en ny fremtid. At gøre sindet stille gennem meditation, forstå hvorfor min krop gjorde ondt og hvor det kommer fra. At skabe flow og dæmme op for de fysiske, mentale og følelsesmæssige blokeringer der var gemt i min underbevidsthed. Jeg gav mig mulighed for optimal næring, hvile og søvn. Tillod at bryde med nogle af  stressfaktorerne. For mig indebar det bl.a. at skære drastisk ned tunge og negative nyhedsstrømme og sociale medier. Jeg omgiver mig i stedet med nærende og positive ting, som gør mig glad. Jeg dyrker motion for min skyld, søger for at opretholde min livsenergi, Qi, i balance. Jeg har en daglig praksis med åndedrætsøvelser, meditation og fordybelse.  Jeg er nysgerrig på min krop, mit sind og mine følelser. Jeg korrigere hurtigt mine tanker når de kommer i den gamle rille. Jeg er villig til at se tingene fra en anden vinkel. 

De metoder jeg kombinere indebære NLP, Tankefeltterapi (TFT)/Emotionel Friheds Teknik (EFT) tilsammen kaldet METASundhed, meditation, visualiseringsøvelser, Qigong, naturmedicin.

Kombinationen af at finde årsag, forstå den og løsne for de blokeringer der af lagret i kroppen, virker bedre en symptomlindring. Løsningen skal komme indefra. Udefrakommende løsninger er kun midlertidige og symptomerne vil forsætte med at dukke op til årsagen er fjernet. 

Jeg har lært og erfaret at det virker bedre for mig og også for mine klienter.

Jeg nære stor respekt for den store visdom vore forfædre har skænket os og er taknemlig for disse metoder er tilgængelige- De har givet mig et endnu smukkere liv. 

Alle teknikkerne er anerkendte, flere oldgamle og fyldte med evidensbasserede studier og eksempler. 

Min største ambition og mit mål er, at brede denne viden, erfaring og visdom ud til så mange som muligt og at hjælpe så mange som muligt. Jeg ønsker at skabe en positiv bølge af stressforebyggelse, at sænke stress og udbrændthed. At udbrede min viden og erfaring fra egen liv til at højne trivsel og sundhed fysisk, mentalt og åndeligt. 

Er du nysgerrig på forløb?

Symptomer på udbrændthed og stress

Nedenstående symptomer er kun nogle af de gængse og listen er længere end denne. Det, der er vigtigt at huske på er, at reagere hvis du oplever noget, som er “off”, der ikke er som det plejer at være. Reagere hvis dine omgivelser, familie og venner siger det til dig. Nogle af symptomerne: 

  • Tankemylder
  • Negative tanker
  • Lav selvværdsfølelse
  • Destruktiv adfærd
  • Søvnbesvær
  • Vedvarende fysiske symptomer, som muskelsmerter, spændinger, hovedpine, sygdom i kroppen mm. I værste fald kan det give hjerteproblemer, sukkersyge o.lign. 
  • Nedsat sexlyst eller det modsatte
  • Afhængighed af eks.: Cigaretter, alkohol, mad, fjernsyn, spil, slik, fysisk træning osv.
  • Drama og konflikter
  • Vrede og ophidselse, f.eks. i trafikken osv.

Hvad kan du så gøre ved det?

Start med at gå til din læge og få en sygemelding og en samtale. Herefter kan du evt. tage kontakt til en dygtig stress-coach, psykolog eller anden dygtig form for behandler.

Jeg anbefaler at du er meget opmærksom på, hvilken hjælp du får og om du får effektive, holistiske og brugbare redskaber med dig hjem. I denne proces er det vigtigt med god støtte og opbakning. Jeg anbefaler også at du er meget opmærksom på graden af opfølgning på dit forløb og på din tilstand. Du må være opmærksom på at du guides tydeligt i implementering af de nye redskaber og vaner du skal opbygge.

Det er yderst vigtigt at du får en, der følger dig til dørs, så du har de bedste forudsætninger til en stress-fri fremtid. 

Det er vigtigt for dig at vide at det er en ny tilværelse du går i møde, i større eller mindre grad. Fordi du har områder der skal justeres. Du skal til at tage dig at DIG, finde din egen Holistiske Homøostase i dit liv. 

Forløbene og redskaberne som Life Change Academy benytter er skrædder syet og tilpasset dig, som er stressramt eller udbrændt. 

Jeg har personligt gået den helt tunge vej selv, både i forhold til at afprøvningen af redskaberne og måden hvorpå jeg benytter dem. Skulle denne information har vækket genklang i dig er du velkommen til at læse mere på min hjemmeside om enkelt sessioner eller gruppeforløb her: 

Skulle du have spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte mig HER : Kontakt

Be your lifes arcitect...

Scroll to Top