fbpx

Redskaber og teknikker i hesteterapien

Redskaber og teknikker i hesteterapien

Kranio Sakral Terapi (KST)

Hvad er KST? – Kroppen har overordnet set 3 rytmer som arbejder sammen i kroppen- Hjerterytme, åndedrætsrytmen og den såkaldte kranio-sakral-rytme. Den kranieale puls er den puls som sørger for at pumpe spinalvæske ud i mellem hjernehinderne, som omgiver hjernen og spinalkanalen, ligesom hjertet sørger for at pumpe blod rundt i kredsløbet. Denne rytmiske puls har stor betydning for et optimalt system i kroppen og det har det fordi:

Kranio Sakral Systemet er nært forbundet med:

 • Centralnervesystemet
 • Muskel/skellet-systemet
 • Hjerte/lungekredsløbet
 • Lymfe-systemet
 • Åndedrættet

KST er godt for mange problemstillinger i kroppen, kropslige systemer og rytmer. Hvis der f.eks. er spændinger, som forstyrrer flowet, søges disse løsnet, så balancen kan genoprettes.  Det er en blid, dyb og effektiv behandlingsform som kan afhjælpe bl.a.

 • Stress
 • Muskelspændinger
 • Ledsmerter
 • Mentale udfordringer
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Fordøjelsesbesvær
 • Åndedrætsbesvær
 • Kredsløbsproblematikker

MyoFascial-Release & Triggerpunktterapi

Myofascial-release: Muskler, organer og andet væv bliver holdt på plads i kroppen af fascier. Fascier er bindevæv og er ligesom en strømpe der holder de forskellige vævstyper adskilte, så de ikke ligger hulter til bulter inde i kroppen. De har også til formål at støtte musklerne i bevægelser hvor de ender ud i sener som vedhæfter på knoglerne. Fascierne har forbindelse med hinanden i hele kroppen og har, gennem de såkaldte Myofasciale linjer, forbindelser gennem kroppen. Der findes mange linjer gennem kroppen som kan have stor indflydelse på evnen til at bevæge sig smidigt og ubesværet. Spændinger i linjerne kan opstår af utallige årsager såsom, stress, traumer, hård træning, skader mm. Der er heldigvis råd for dette, da spændingerne ofte kan løsnes med myofascia-release. Denne behandling er super effektiv i kombination med Kranio Sakral Terapi og bindevævsmassage.

Triggerpunkter også kaldet myoser opstår i muskelvævet opstår af flere årsager, en af årsagerne er bl.a. mangelforsyning af energigennemstrømning i et område, der opstår en forøget muskelspænding. Spændingen indskrænker muskelbevægeligheden og dermed også de samarbejdende muskelgrupper. Endvidere kan indskrænket bevægelighed føre til skader af større eller mindre grad, et kronisk triggerpunkt skaber vævsforandringer i det omgivende væv, de kan deaktiveres men ikke fjernes helt. De kan aktiveres ved overbelastning-eller fejlbelastning, hvorfor det er vigtigt at reagere hvis hesten viser indskrænket bevægelighed.

Man kan sagtens holde disse myoser/triggerpunkter i ave og hvis man fanger dem i opløbet kan de fjernes helt.

Magnet-terapi & Krystalmassage

Magnet-Terapi/healing:
Magnetterapi stimulere stimulerer til fornyelse af celleproduktionen, øget blodgennemstrømningen, fjerner affaldsstoffer ophobet i vævet og hjælper dermed til heling af beskadiget væv. Yderligere genoprettes det energetiske flow i kroppen, så blokeringer fjernes.

Traumer og fastlåste følelser kan ligeledes frigøres fra kroppen med denne behandlingsform. 

Massage med Krystalsten
Jeg benytter unikke  massageteknikker, med forskellige typer af krystalsten, da min erfaring er at hestene har stor gavn og effekt af stenens energier. Denne form form behandling er med til at åbne for stagneret eneregi i områder af vævet som kan være svære at tilgå på anden vis. 

Healing af heste

I bund og grund er healingen ens for mennesker og heste. Heste er ofte mere modtagelige, da de er i kroppen hele tiden og som udgangspunkt stræber efter balance og ro i krop og sind.

Healing er arbejdet med at skabe balance i energierne i og udenfor kroppen. Healingen kan hjælpe til genskabe kroppens balance fysisk og mentalt. Er der opstået blokeringer i energi-systemet, kan flowet være begrænset, hvilket kan give sige udtryk i hestens adfærd. Hesten kan også lække energi, forstået på den måde at det er svært at koncentrere sig under træning, kan ikke rumme andre heste mm. Energi-systemet i kroppen, de såkaldte chakra, forbinder sig med energifeltet udenom kroppen og med omgivelserne, hvorfor dette også er tilgængeligt og kan genetableres i flow og balance.  

Heste healer hele tiden sig selv og flokken, det ses bl.a. når de står i deres egen boble og hviler eller sover. Deres oplevelser indkodes i deres system, som energiaftryk på negativ eller positiv vis. de negative efterlader kroppens celler i lav frekvens og disse fungere så ikke optimalt. Positive energiaftryk er derimod fremmende for lethed og optimal energiudnyttelse og funktion. 

I healing arbejder jeg med disse energiaftryk ved at mærke/føle/sanse energifrekvenser hos hesten. Derfor kan healingen være fra afstand og ved håndspålæggelse. Det er i bund og grund ud fra kvantefysikkens teori om at alt har svingninger i højere og lavere frekvenser og energi kender ikke til tid, rum og sted, derfor er det muligt at arbejde på afstand.  

Healing på afstand kaldes Fjernhealing og foregår via et nyt billede af hesten samt evt. beskrivelse af det som ønskes healet, dette kan være af fysisk, adfærdsmæssig og/eller mental art. 

Bach Blomsterremedier & Homøopatisk Naturmedicin

Bach Blomsterremedier
Bach remedierne giver mulighed for at afhjælpe mentale, følelsesmæssige og forstyrrende adfærdsmønstre hos dyret således at det kan være åben overfor at modtage vores vejledninger, informationer og træning. Nogle dyr har store blokeringer som traumer, angst og stresstilstande som gør dem ude af stand til at modtage, de befinde sig i den tilstand af forsvar, hvor deres reptilhjerne, deres urinstinkt er slået til. Det kan være situationsbestemt eller mere eller mindre konstant. Bach hjælper med at løsne tilstanden så vi kan hjælpe.

 

Bachs blomsterremedier

Homøopati
Homøopati er en naturlig og alternativ behandlingsform, hvor små doser af udvalgte ekstrakter kan bidrage til balance i både krop og sind. 

Homøopatiske lægemidler er udvundet fra naturens egene råstoffer og “matcher” kroppens byggesten. Det naturlige stof bliver fortyndet ad flere omgange – enten med alkohol eller vand. Derefter kan det som dråber dryppes i vand og indtages. Homøopati er sammensat af de græske ord ”homois” der betyder lignende og ”pathos” der betyder lidelse.

I bl.a. Tyskland og England er naturlægemidler og homøopati meget brugt, hvor der også findes store hospitaler til denne behandlingsform. I Danmark er det fortsat ikke lige så udbredt, men benyttes mere og mere til både mennesker og dyr.  

Homøopati bygger på den tyske læge Samuel Hahnemanns teori fra 1700-tallet. Teorien er, at et stof i en stærkt fortyndet form, vil kunne behandle samme symptomer, som de symptomer stoffet ville give, hvis det indtages i normaldosis til en rask person. Stoffernes fortynding er for det meste angivet i decimalfortyndinger D, som angiver, hvor mange gange råstoffet er fortyndet 10 gange. D6 er altså fortyndet 10 gange i løbet af 6 trin.

D4, D6 og D12 er lave potenser, D30 er mellemhøj og D200 samt D1000 er høje potenser. (

Scroll to Top