fbpx

Healing af heste

Healing af heste

I bund og grund er healingen ens for mennesker og heste. Heste er ofte mere modtagelige, da de er i kroppen hele tiden og som udgangspunkt stræber efter balance og ro i krop og sind.

Healing er arbejdet med at skabe balance i energierne i og udenfor kroppen. Healingen kan hjælpe til genskabe kroppens balance fysisk og mentalt. Er der opstået blokeringer i energi-systemet, kan flowet være begrænset, hvilket kan give sige udtryk i hestens adfærd. Hesten kan også lække energi, forstået på den måde at det er svært at koncentrere sig under træning, kan ikke rumme andre heste mm. Energi-systemet i kroppen, de såkaldte chakra, forbinder sig med energifeltet udenom kroppen og med omgivelserne, hvorfor dette også er tilgængeligt og kan genetableres i flow og balance.  

Heste healer hele tiden sig selv og flokken, det ses bl.a. når de står i deres egen boble og hviler eller sover. Deres oplevelser indkodes i deres system, som energiaftryk på negativ eller positiv vis. de negative efterlader kroppens celler i lav frekvens og disse fungere så ikke optimalt. Positive energiaftryk er derimod fremmende for lethed og optimal energiudnyttelse og funktion. 

I healing arbejder jeg med disse energiaftryk ved at mærke/føle/sanse energifrekvenser hos hesten. Derfor kan healingen være fra afstand og ved håndspålæggelse. Det er i bund og grund ud fra kvantefysikkens teori om at alt har svingninger i højere og lavere frekvenser og energi kender ikke til tid, rum og sted, derfor er det muligt at arbejde på afstand.  

Healing på afstand kaldes Fjernhealing og foregår via et nyt billede af hesten samt evt. beskrivelse af det som ønskes healet, dette kan være af fysisk, adfærdsmæssig og/eller mental art. 

Scroll to Top