Holistisk Hesteterapi

Min store passion for at ”låse op for hjerte og sjæl”, strækker sig også ind i dyreverden. Jeg har er uddannet fra Naturgården v. Tove Nielsen og behandler primært heste og hunde.

Jeg elsker dyrene, og er af den opfattelse, at de er i vores liv for at lære os en masse om os selv, med andre ord så er det ikke tilfældigt at vores dyr vælger os.

Jeg er talerør mellem dyr og mennesker og ser nok verden en smule anderledes end de fleste.

Jeg har altid kunnet tale med dyrene og bruger denne kommunikation i mine behandlinger af dyrene.

Jeg hjælper alt fra traumedyr til de dyr som er vokset op i rolige og trygge rammer, hvor der dukker forskellige former for blokeringer eller spørgsmål op. Hos mig er alle dyr velkomne!

De redskaber jeg bruger er følgende:

 • Kranio Sakral Terapi
 • Myofascia Release
 • Hestemassage
 • Triggerpunktsterapi
 • Magnet-terapi
 • Telepati
 • Healing
 • Bach Blomsterremedier
 • Homøopatisk medicin

Behandling af heste

Hesten er et unikt og følsomt dyr, der er loyalt, pligtopfyldende overfor sit menneske. Mest af alt ønsker hesten at opnå balance og harmoni i tilværelsen. Ændring i dens adfærd kan skyldes rigtig mange faktorer, såsom ændring i miljø, kropslig og mentale belastninger eller traumer. Ændringer i dens biologiske processer og energibaner.

En ændret eller uhensigtsmæssig adfærd er ofte hestens måde at fortælle når noget er ”galt” eller ikke er som det plejer alt være, i enten krop eller sind.

Når man er hesteejer kan det være svært at ”lytte” efter og finde svar, da der kan være en del ”støj” i form af egne følelser, ambitioner, nødvendige tiltag/ændringer i hesten liv ( f.eks. flytning, tab af foldkammerat mm) ja, listen kan være lang.

Jeg ser på hesten som en helhed og som udenforstående og neutral. Jeg hjælper til klarhed omkring situationen og giver bud årsagen bag samt løsningsforslag ud fra det hesten ”fortæller”. Løsninger kan være i form af kropslig behandling i form af behandlinger og/eller homøopatisk behandling, træningsmæssige forslag/ændringer, foderændringer, mental støtte af hesten. Hvis man ønsker det kommer der mange gange budskaber om muligheder/ændringer til rytters eget liv, da hesten ofte spejler mennesker.

Endvidere er jeg stor tilhænger af at kombinere det bedste fra traditionel-videnskabelig medicin og alternative behandlingsformer, da jeg mener alle levende væsner er mere end en fysisk krop, – nemlig KROP/SIND/ÅND- vi er alle en del af noget større i verden.

Beskrivelse af min værktøjskasse :

Kranio Sakral Terapi ( KST )

Hvad er KST? – Kroppen har overordnet set 3 rytmer som arbejder sammen i kroppen- Hjerterytme, åndedrætsrytmen og den såkaldte kranio-sakral-rytme. Den kranieale puls er den puls som sørger for at pumpe spinalvæske ud i mellem hjernehinderne, som omgiver hjernen og spinalkanalen, ligesom hjertet sørger for at pumpe blod rundt i kredsløbet. Denne rytmiske puls har stor betydning for et optimalt system i kroppen og det har det fordi:

Kranio Sakral Systemet er nært forbundet med:

 • Centralnervesystemet
 • Muskel/skellet-systemet
 • Hjerte/lungekredsløbet
 • Lymfe-systemet
 • Åndedrættet

KST er godt for mange problemstillinger i kroppen, kropslige systemer og rytmer. Hvis der f.eks. er spændinger, som forstyrrer flowet, søges disse løsnet, så balancen kan genoprettes. Det er en blid, dyb og effektiv behandlingsform som kan afhjælpe bl.a.

 • Stress
 • Muskelspændinger
 • Ledsmerter
 • Mentale udfordringer
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Fordøjelsesbesvær
 • Åndedrætsbesvær
 • Kredsløbsproblematikker

Myofascial-release

Muskler, organer og andet væv bliver holdt på plads i kroppen af fascier. Fascier er bindevæv og er ligesom en strømpe der holder de forskellige vævstyper adskilte, så de ikke ligger hulter til bulter inde i kroppen. De har også til formål at støtte musklerne i bevægelser hvor de ender ud i sener som vedhæfter på knoglerne. Fascierne har forbindelse med hinanden i hele kroppen og har, gennem de såkaldte Myofasciale linjer, forbindelser gennem kroppen. Der findes mange linjer gennem kroppen som kan have stor indflydelse på evnen til at bevæge sig smidigt og ubesværet. Spændinger i linjerne kan opstår af utallige årsager såsom, stress, traumer, hård træning, skader mm. Der er heldigvis råd for dette, da spændingerne ofte kan løsnes med myofascia-release. Denne behandling er super effektiv i kombination med Kranio Sakral Terapi og bindevævsmassage.

Magnet-Terapi/healing:

Magnetterapi stimulere stimulerer til fornyelse af celleproduktionen, øget blodgennemstrømningen, fjerner affaldsstoffer ophobet i vævet og hjælper dermed til heling af beskadiget væv. Yderligere genoprettes det energetiske flow i kroppen, så blokeringer fjernes.

Traumer og fastlåste følelser kan ligeledes frigøres fra kroppen med denne behandlingsform.

Massage med Krystalsten

Jeg benytter unikke massageteknikker, med forskellige typer af krystalsten, da min erfaring er at hestene har stor gavn og effekt af stenens energier. Denne form form behandling er med til at åbne for stagneret eneregi i områder af vævet som kan være svære at tilgå på anden vis.

Triggerpunktsterapi

Triggerpunkter også kaldet myoser opstår i muskelvævet opstår af flere årsager, en af årsagerne er bl.a. mangelforsyning af energigennemstrømning i et område, der opstår en forøget muskelspænding. Spændingen indskrænker muskelbevægeligheden og dermed også de samarbejdende muskelgrupper. Endvidere kan indskrænket bevægelighed føre til skader af større eller mindre grad, et kronisk triggerpunkt skaber vævsforandringer i det omgivende væv, de kan deaktiveres men ikke fjernes helt. De kan aktiveres ved overbelastning-eller fejlbelastning, hvorfor det er vigtigt at reagere hvis hesten viser indskrænket bevægelighed.

Man kan sagtens holde disse myoser/triggerpunkter i ave og hvis man fanger dem i opløbet kan de fjernes helt.

Healing

Er for mig arbejdet med energier i hestens system, at skabe balance og flow. Det kan være rigtig svært at forstå, da det ikke ses med det blotte øje. Hvis man skal gøre det håndgribeligt, kan det beskrives som kvante-fysik.

Heste healer hele tiden sig selv og flokken, det ses bl.a. når de står i deres egen boble og hviler eller sover.

Telepati – kommunikation med dyr:

Hvad er telepati for en størrelse? For mig er det en naturlig mulighed som vi alle besidder, så er det blot op til den enkelte at være tilgængelig og åben.

Dyrene kommunikere bl.a. via energi som har en frekvens, denne frekvens er mulig for os mennesker at møde dyret med. Et eksempel på energi vi opfanger, er stemningen når vi kommer ind i et rum- er den god/dårlig? Vi betegner også vores energier som humør, dårligt humør har en lav frekvens, godt humør en høj frekvens. Disse energier er vi også i stand til at spejle og derned er vi også i stand til at mødes med vores dyrs frekvens og omvendt.

Måden jeg opfanger deres budskaber på er gennem alle mine sanser, som jeg hele tiden træner og vedligeholder og finjustere.

Jeg er meget ærlig, kærlig og tydelig i min kommunikation med dyrene og har kun til hensigt at skabe balance, harmoni og samklang i relationerne.

Selve telepatien og behandlingen af dyret kan foregå på stedet og som fjernetelepati.

Ved fjerntelepati modtager jeg nye, skarpe billeder af dyret, forfra og fra siden. Der kan stilles optil 8 spørgsmål. Dyret har førsteret på taletid, så hvad det måtte have på hjertet kan komme ucensureret til udtryk og leveres til det menneske. Derefter kan spørgsmålene stilles. Dette foregår enten via Skype eller over telefonen eller på stedet.

Bach Blomsterremedier:

Bach remedierne giver mulighed for at afhjælpe mentale, følelsesmæssige og forstyrrende adfærdsmønstre hos dyret således at det kan være åben overfor at modtage vores vejledninger, informationer og træning. Nogle dyr har store blokeringer som traumer, angst og stresstilstande som gør dem ude af stand til at modtage, de befinde sig i den tilstand af forsvar, hvor deres reptilhjerne, deres urinstinkt er slået til. Det kan være situationsbestemt eller mere eller mindre konstant. Bach hjælper med at løsne tilstanden så vi kan hjælpe.

Se case-beskrivelser mm på Facebook

https://www.facebook.com/HestehviskerSusanneWils

Priser på behandlinger og pakkeløsninger

 • Telepati / Fjerntelepati : Pris 750,- kr. ( 60 min varighed )

 • Bach Blomsterremedier : Pris 800,- kr. første konsultation (60 min varighed)
  • Efterfølgende evaluerende behandling: Pris 400,- kr.
  • Porto 50,- kr.
 • Holistisk Hestebehandling : Pris 1250,- kr.

  ( Ca. 90 min. varighed pr behandling )

  NYE PRISER 1/2-1/6-2023

 • 950,- kr. enkeltbehandling efter opstart – RABAT 300,- kr.

 • Opstartsbehandling: 625,- kr.

 • ÅRSABONNEMENT: 425,- kr pr. måned i 12 måneder. For flere oplysninger kontakt da Holistisk Hesteterapi

BETALINGSBETINGELSER

 • Behandlinger/telepati betales på stedet. Fjerntelepati betales før sessionen.
 • Aflysning af tid skal ske hurtigst muligt. Ved manglende aflysning opkræves gebyr på 100% af ydelses-beløbet.
 • Transport: Afstand indenfor fra Holistisk Hesteterapis adresse:
  • indenfor 75 km- 125,- kr.
  • afstand over 75 km 150,-kr.
 • Alle behandlingspriser er incl. moms.

Kurser og undervisning:

Jeg afholder både kurser og workshops som du kan læse mere om under den pågældende fane.