Behandling af dyr

Min store passion for at ”låse op for hjerte og sjæl”, strækker sig også ind i dyreverden. Jeg har er uddannet fra Naturgården v. Tove Nielsen og behandler primært heste og hunde.

Jeg elsker dyrene, og er af den opfattelse, at de er i vores liv for at lære os en masse om os selv, med andre ord så er det ikke tilfældigt at vores dyr vælger os.

Jeg elsker at være talerør og bindeled mellem dyr og mennesker og ser nok verden en smule anderledes end de fleste. Jeg har altid kunnet tale med dyrene, men har først indenfor de senere år gjort det synligt for omverden.

Jeg hjælper alt fra traumedyr til de dyr som er vokset op i rolige og trygge rammer, hvor spørgsmål kan trænge sig på. Hos mig er dyr alle velkomne!

Jeg bruger hele min værktøjskasse i mit arbejde som omfatter Kranio Sakral Terapi, hestemassage, Triggerpunktsterapi, telepati, healing og behandling med Bach Blomsterremedier.

Behandling af heste

Hesten er et unikt og følsomt dyr, der er loyalt, pligtopfyldende overfor sit menneske. Mest af alt ønsker hesten at opnå balance og harmoni i tilværelsen. Ændring i dens adfærd kan skyldes rigtig mange faktorer, såsom ændring i miljø, kropslig og mentale belastninger eller traumer. En uhensigtsmæssig adfærd er ofte hestens måde at fortælle når noget er ”galt” eller ikke som det plejer alt være, i enten krop eller sind. Ofte kan tid, tålmodighed, respekt og lydhørhed for dens signaler, være afhjælpende og forbedrende.

Men nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer…. Og her kan jeg måske hjælpe.

Når man er hesteejer kan det være svært at ”lytte” efter da der kan være en del ”støj” i form af følelser, ambitioner, nødvendige tiltag/ændringer i hesten liv ( f.eks. flytning, tab af foldkammerat mm) ja, listen kan være lang.

Jeg ser hesten som en helhed, som udenforstående og neutral. Jeg hjælper til klarhed omkring situationen og giver bud årsagen bag samt løsningsforslag ud fra det hesten ”fortæller”. Løsninger kan være i form af kropslig behandling, træningsmæssige forslag/ændringer, foderændringer, mental støtte af hesten og til tider også rytter, da hesten kan spejle mennesker.

Endvidere er jeg stor tilhænger af at kombinere det bedste fra traditionel-videnskabelig medicin og alternative behandlingsformer, da jeg mener alle levende væsner er mere end en fysisk krop, – nemlig KROP/SIND/ÅND- vi er alle en del af noget større i verden.

Min værktøjskasse indeholder:

Kranio Sakral Terapi ( KST )

Hvad er KST? – Kroppen har overordnet set 3 rytmer som arbejder sammen i kroppen- Hjerterytme, åndedrætsrytmen og den såkaldte kraniosakral-rytme. Den kranieale puls er den puls som sørger for at pumpe spinalvæske ud i mellem hjernehinderne, som omgiver hjernen og spinalkanalen, ligesom hjertet sørger for at pumpe blod rundt i kredsløbet. Denne rytmiske puls har stor betydning for et optimalt system i kroppen og det har det fordi:

Kranio Sakral Systemet er nært forbundet med:

 • Centralnervesystemet
 • Muskel/skeletsystemet
 • Hjerte/lungekredsløbet
 • Lymfesystemet
 • Åndedrættet

KST er godt for mange problemstillinger i kroppen, kropslige systemer og rytmer. Hvis der f.eks. er spændinger, som forstyrrer flowet, søges disse løsnet, så balancen kan genoprettes. Det er en blid, dyb og effektiv behandlingsform som kan afhjælpe bl.a.

 • Stress
 • Muskelspændinger
 • Ledsmerter
 • Mentale udfordringer
 • Adfærdsmæssige udfordringer
 • Fordøjelsesbesvær
 • Åndedrætsbesvær
 • Kredsløbsproblematikker

Hestemassage

Jeg benytter massageteknikker, hvis der er behov for det i hestens krop for at kunne komme dybere i behandlingen. Jeg yder ikke udelukkende massage, da det er for hårdt for mig i længden.

Triggerpunktsterapi

Triggerpunkter også kaldet myoser opstår i muskelvævet opstår af flere årsager, en af årsagerne er bl.a. mangelforsyning af energigennemstrømning i et område, der opstår en forøget muskelspænding. Spændingen indskrænker muskelbevægeligheden og dermed også de samarbejdende muskelgrupper. Endvidere kan indskrænket bevægelighed føre til skader af større eller mindre grad, et kronisk triggerpunkt skaber vævsforandringer i det omgivende væv, de kan deaktiveres men ikke fjernes helt. De kan aktiveres ved overbelastning-eller fejlbelastning, hvorfor det er vigtigt at reagere hvis hesten viser indskrænket bevægelighed.

Man kan sagtens holde disse myoser/triggerpunkter i ave og hvis man fanger dem i opløbet kan de fjernes helt.

Healing

Er for mig arbejdet med energier i hestens system, at skabe balance og flow. Det kan være rigtig svært at forstå, da det ikke ses med det blotte øje. Hvis man skal gøre det håndgribeligt, kan det beskrives som kvante-fysik.

Heste healer hele tiden sig selv og flokken, det ses bl.a. når de står i deres egen boble og hviler eller sover.

Tilskudsprodukter fra bl.a. VetCur som understøtter de fysiologiske/biomekaniske processer i kroppen

Telepati – kommunikation med dyr:

Hvad er telepati for en størrelse? For mig er det en naturlig mulighed som vi alle besidder, så er det blot op til den enkelte at være tilgængelig og åben.

Dyrene kommunikere bl.a. via energi som har en frekvens, denne frekvens er mulig for os mennesker at møde dyret med. Et eksempel på energi vi opfanger er stemningen når vi kommer ind i et rum, er den god dårlig? Vi betegner også vores energier som humør, dårligt humør har en lav frekvens, godt humør en høj frekvens. Disse energier er vi også i stand til at spejle og derned er vi også i stand til at mødes med vores dyrs frekvens.

Måden jeg opfanger deres budskaber på er gennem alle mine sanser, som jeg hele tiden træner og vedligeholder og finjustere.

Jeg er meget ærlig, kærlig og tydelig i min kommunikation med dyrene og har kun til hensigt at skabe balance, harmoni og samklang i relationerne.

Selve telepatien og behandlingen af dyret kan foregå på stedet og som fjernetelepati.

Ved fjerntelepati modtager jeg nye, skarpe billeder af dyret, forfra og fra siden. Der kan stilles optil 8 spørgsmål. Dyret har førsteret på taletid, så hvad det måtte have på hjertet kan komme ucensureret til udtryk og leveres til det menneske. Derefter kan spørgsmålene stilles.

Bach Blomsterremedier:

Bach remedierne giver mulighed for at afhjælpe mentale, følelsesmæssige og forstyrrende adfærdsmønstre hos dyret således at det kan være åben overfor at modtage vores vejledninger, informationer og træning. Nogle dyr har store blokeringer som traumer, angst og stresstilstande som gør dem ude af stand til at modtage, de befinde sig i den tilstand af forsvar, hvor deres reptilhjerne, deres urinstinkt er slået til. Det kan være situationsbestemt eller mere eller mindre konstant. Bach hjælper med at løsne tilstanden så vi kan hjælpe.

Se case-beskrivelser mm på Facebook

https://www.facebook.com/HestehviskerSusanneWils

Priser på behandlinger og pakkeløsninger

 • Telepati / Fjerntelepati 650 kr.
 • Bach Blomsterremedier 800 kr. første konsultation
  • Efterfølgende evaluerende behandling 400 kr.
  • Porto 50 kr.
  • Bach Blomsterremedier i sammenhæng med anden behandling 300 kr.
 • Nytårsblanding af VetCur ADHA & Bach Blomsterremedier
  • Kombinationen giver mulighed for at afhjælpe tidligere nytårs-traumer, andre traumer og dårlige oplevelser. Samtidig giver det hesten en mulighed for at håndtere fremtidige stressende oplevelser mere hensigtsmæssigt og roligt. Samlet pris 550 kr.
 • Kropsbehandlinger KST/Massage/Triggerpunkt ( Ca. 1 times varighed pr behandling )
 • Enkelt behandlinger 650 kr.
 • Fere end 2 heste samme sted, ydes der 100 kr. rabat pr. hest
 • Ved tilkøb af førende produkter, bl.a. fra VetCur, i forbindelse med behandlinger ydes der 20 % rabat på produkterne.
 • Kørsel i forbindelse med behandlinger 2,5 kr. pr km den ene vej, beregnet fra min bopæl til stalden.

Kurser og undervisning:

Jeg afholder både kurser og workshops som du kan læse mere om under den pågældende fane.